Đã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, và phải tự mình làm nên cuộc sống (LEO TOLSTOY)
Thứ hai, 3/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 297

Thông báo Về việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Thông báo, kế hoạch, hướng dẫn và mẫu kê khai thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Nguồn tin: Văn thư

Tin cùng chuyên mục

87