Đã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, và phải tự mình làm nên cuộc sống (LEO TOLSTOY)
Thứ tư, 19/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 591

DANH SÁCH BỐ TRÍ XE ĐI ĐÀ LẠT NGÀY 20/12/2018

DANH SÁCH BỐ TRÍ XE ĐI ĐÀ LẠT NGÀY 20/12/2018 Đề nghị Thầy Cô chủ nhiệm các lớp nhắc học sinh đi Đà Lạt tập trung đúng giờ (5.00giờ ), kết nối với phụ huynh học sinh để PH được biết con em mình có tham gia đi Đà Lạt hay không? Xem danh sách chi tiết tại trang của Đoàn trường: https://www.facebook.com/doantruongthptngoquyen/ hoặc tải ở file đính kèm

 

Nguồn tin: Đoàn trường

164