Đã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, và phải tự mình làm nên cuộc sống (LEO TOLSTOY)
Thứ tư, 15/6/2022, 18:23
Lượt đọc: 9

Công khai thông tin cơ sở vật chất THPT Ngô Quyền năm học 2021-2022

Thông tin về cơ sở vật chất trường THPT Ngô Quyền năm học 2021 - 2022

Tác giả: Quản trị viên

Viết bình luận

86