Đã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, và phải tự mình làm nên cuộc sống (LEO TOLSTOY)
Thứ hai, 17/5/2021, 11:45
Lượt đọc: 130

Đội ngũ nhà giáo, CBQL và nhân viên trường THPT Ngô Quyền NH 2019 - 2020

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí và nhân viên trường THPT Ngô Quyền NH 2019 - 2020

Tác giả: Ban Giám hiệu
Nguồn tin: Văn thư trường

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88