Đã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, và phải tự mình làm nên cuộc sống (LEO TOLSTOY)
Cập nhật : 20:55 Thứ năm, 21/4/2022
Lượt đọc: 16

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025

Số/Ký hiệu: 04/KH-NQ
Ngày ban hành: 2/8/2021
Ngày có hiệu lực: 2/8/2021
Người ký: Nguyễn Hữu Trí
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: ke-hoach-xay-dung-phat-trien-nha-truong-gd-2021-2025-hc_214202220.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87