Đã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, và phải tự mình làm nên cuộc sống (LEO TOLSTOY)
Thứ sáu, 11/3/2022, 8:0
Lượt đọc: 164

Bài giảng trực tuyến

Bài giảng dành cho các em học sinh F0, F1 thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Bộ môn Khối 10 Khối 11 Khối 12
Văn
Tuần 2 Bài giảng

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tuần 3

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tuần 4

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tuần 5 Bài giảng

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Bài giảng
Toán

Dấu tam thức bậc hai và luyện tập

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Phương trình đường thẳng

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Giới hạn hàm số

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Đường thẳng vuông góc mặt phẳng và luyện tập

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng và luyện tập

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Phương trình mặt phẳng và luyện tập

Bài 1

Bài 2

Hóa

AXIT SUNFURIC, MUỐI SUNFAT (TIẾT 1)

AXIT SUNFURIC, MUỐI SUNFAT (TIẾT 2)

Benzen và đồng đẳng. Một số Hiđrocacbon thơm khác

LUYỆN TẬP: HIDROCACBON THƠM

Luyên tập: Al, Al2O3 tác dụng dung dịch bazơ

Sắt

Sinh

Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Bài 22&23: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Lý thuyết bài 24

Lý thuyết bài 25

Phần tự học

Bài 35 (Phần tự học)

Bài 37: SINH TRƯỞNG-PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Video bài giảng

 

Sinh thái học (tiết 1)

Cá thể và môi trường (Phần tự học)

Đề cương KT GHK2

 

Lịch sử

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Bài tập bài 25

Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII (tiết 1)

Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp (1858-1873)

Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Bài tập bài 22

Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975)

GDCD

Bài 14

Bài 15

Bài 16

Bài tập

Bài 12

Bài 13

Bài 14

Bài tập

Bài 8

Bài 9

Câu hỏi ôn tập

Địa lý

Bài giảng

Bài 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

Ôn tập về Nhật Bản và Trung Quốc

Ma trận giữa kì II

Bài giảng

 
Tiếng Anh Tổng hợp bài giảng Tổng hợp bài giảng Tổng hợp bài giảng
Thể dục

Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay

Video bài giảng

Kỹ thuật phát cầu

Cầu lông

Kỹ thuật bóng rổ cơ bản

GDQP Đội ngũ đơn vị Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC0 Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ


Tác giả: Quản trị viên

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87