Đã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, và phải tự mình làm nên cuộc sống (LEO TOLSTOY)
Thứ sáu, 7/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 334

Bài ôn tập môn Giáo dục công dân

Bài ôn tập môn Giáo dục công dân

* Khối 10: 

- Bài 10: Quan niệm về đạo đức

- Bài 11: Một số phạm trù đạo đức cơ bản (T1)

 

* Khối 11: 
- Bài 9: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (T3)
- Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (T1)

 

* Khối 12: 
Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (T1, 2, 3)

 

* Khối 12 ban Xã hội:

Ôn lại bài 2, và bài 6

 
Nguồn tin: Bộ môn Giáo dục công dân

Tin cùng chuyên mục

86