Đã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, và phải tự mình làm nên cuộc sống (LEO TOLSTOY)
Thứ ba, 23/7/2019, 0:0
Lượt đọc: 645

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC CHỌN MÔN, XẾP LỚP KHỐI 12

Thông báo về việc chọn môn, xếp lớp khối 12 năm học 2019-2020 lần 2

1/Học sinh lớp 11 năm học 2018 -2019 xem lại danh sách các môn đã chọn và học sinh chưa chọn môn tại: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1N7p6utLCZ29Aidplf__itbbAx499prbT 2/ Các học sinh có mã lớp là "KO" (không) phải điều chỉnh lại nguyện vọng (do nguyện vọng các em chọn không xếp được lớp) 3/Hiện tại nhà trường xếp lớp theo nguyện vọng của các bạn đăng ký theo các khối lớp như sau: TN1: Toán Anh Lý Hóa: 7 Lớp TN2: Toán Văn Anh Lý: 2 lớp TN3: Toán Hóa Sinh Lý/Anh: 1 Lớp XH1: Toán, Văn, Anh, Sử: 3 Lớp XH2: Toán, Văn, Anh,Địa: 1 Lớp 4/Các bạn xác nhận lần 2 và đăng ký lại theo các nhóm lớp mà Nhà trường đã xếp. 5/Link đăng kí: https://docs.google.com/forms/d/1HwDrImBjYDi0auOH4PBsa6GA9TnPL9jrO7YsZsHCRt4/edit

 

DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA XẾP ĐƯỢC LỚP (xem file đính kèm)

Nguồn tin: Ms. Đặng Thị Vân

86