Đã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, và phải tự mình làm nên cuộc sống (LEO TOLSTOY)
Chủ nhật, 19/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 2744

Danh sách lớp và GVCN học kỳ I năm học 2018-2019 áp dụng từ ngày 20-8-2018

Trường THPT Ngô Quyền năm học 2018-2019 gồm 42 lớp, trong đó gồm có 14 lớp 10, 14 lớp 11 và 14 lớp 12. Buổi sáng học theo chương trình cơ bản của Bộ GD&ĐT. Buổi chiều (tự chọn) học theo 4 môn học do học sinh tự chọn.

Tác giả: Nguyễn Hồ Thiên Đăng
Nguồn tin: Học vụ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87