Đã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, và phải tự mình làm nên cuộc sống (LEO TOLSTOY)
Thứ sáu, 31/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 1383

Danh sách học sinh học kỳ I, năm học 2018-2019

Danh sách học sinh 42 lớp (14 lớp 10; 14 lớp 11 và 14 lớp 12) đã sắp xếp theo thứ tự Tiếng Việt kèm theo mã số học sinh chính thức. Danh sách này dùng để điểm danh, ghi điểm.

Tác giả: Nguyễn Hồ Thiên Đăng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88