Đã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, và phải tự mình làm nên cuộc sống (LEO TOLSTOY)
Thứ tư, 15/6/2022, 18:25
Lượt đọc: 7

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Trường THPT Ngô Quyền xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 với nội dung thực hiện cụ thể
Tác giả: Quản trị viên

Viết bình luận

86